Sam´s detailing - Fabric protectant 500ml

199 kr

Artikelnummer: AK-INSFP

Sam´s Fabric Protectant ger skydd åt all interiör textiler efter rengöring med t.ex. Fabric Cleaner. Fabric Protectant fungerar även till cabriolettak...  


OBS!

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. använd andningsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.